Logo

Szablon webinaru

Room type

Permanent

This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
This field is required. Double-check the spelling.
Required fields

If you have already registered and can't locate your "registration confirmation email" click here

The e-mail address is incorrect. Please double-check your e-mail address and make it look like this john@clickmeeting.com

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

Presenter

Sabur Sp. z o.o.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych zapisem i organizacją wydarzenia (Webinar). Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora. Administrator nie przekazuje danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji wydarzenia, chyba, że  administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co oznacza jednocześnie rezygnację z wydarzenia, prawo żądania dostępu do podanych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, - w sytuacjach określonych prawem oraz prawo wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego. Może Pan/Pani również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach ochrony danych osobowych można kierować do nas pytania na adres: twojedane@sabur.com.pl